därför är charlotte din kärlekskrigare

Charlotte kärlekskrigare.png

“I mig bor en kärlekskrigare. Jag drar mitt strå till stacken för att bidra till en mer kärleksfull värld, där kvinnors kreativitet kan, får och uppmuntras att blomstra.

Jag möter många reaktioner på begreppet kärlekskrigare, särskilt från kvinnor.

Som jag ser det finns det soldater (soldiers) och krigare (warriors). Soldater är sådana som lyser order, som krigar åt andra (till exempel sitt land). För mig är en krigare någon som står för något viktigt, som kämpar för något viktigt. Någon som har värden att försvara eller kämpa för. En kärlekskrigare är ingen soldat, hen ger sig inte ut i ett krig, det handlar mer om att samlas kring kärlek. Att vara en krigare för kärlek. Att stå för de värdena. Att visa att det är viktigt. Att det inte räcker att vara stilla och hoppas att det löser sig.

Att verka för kärlek kräver också handling, att göra något, att visa det, att stå upp för det.

En kärlekskrigare riskerar också att andra uppfattar hen som någon hen ska slåss emot. Det kan vara en utsatt, men ack så viktig position. Så att vara en kärlekskrigare är lite som att säga:

– Lita på mig, jag står kvar, dessa värden är viktiga. Kärlek, medmänsklighet, lekfullhet etc är värden jag är beredd att leva för ... och i praktiken att dö för.

Mitt sexuella samliv började med en våldtäkt. Jag har också många erfarenheter av att ha sex för att jag "borde", där det inte känts bra. Det tog lång tid innan jag kunde njuta ordentligt av sex.

I dag gör jag det. I dag vet jag att det går att läka kroppen så att kopplingen till kreativiteten kan blomstra igen. Det finns så mycket att göra för att skapa en situation där kvinnors kreativitet flödar och en viktig del är just sexualiteten. Att vi tillåter oss att njuta av den, att vi tillåter våra kroppar att bejaka den, att vi tillåter våra tankar och hjärnor att släppa skam och skuld som ofta är förenad med sex... Tankemönster, etik och moral, som ofta kommit från män och religion, ofta i en ohelig allians för att i praktiken trycka ner kvinnor och vår sexualitet.

Vi lever i en värld som behöver mycket kärlek. Som behöver samförstånd, som behöver möten, som behöver mjukhet, som behöver medkänsla, som behöver ömsesidig förståelse. Vi behöver en värld där kvinnor och män har samma värde, samma möjligheter i allmänhet och där sexualiteten - det vi alla föds ur - är bejakad.

Det är dags att släppa fria bojorna om sexualiteten. Det är dags att tillåta oss att känna att sexualiteten är en kraft och att den finns djupt inne i oss själva.

I mitt liv är det paradoxala att jag tror att mina tidiga sexuella erfarenheter är orsaken till att jag i dag jobbar med sex och relationer.

Sommaren 2015, när jag hade hoppats att bli sommarvärd i P1, gjorde jag ett eget alternativt sommarprogram, som en del i min podcast #100procentpodden. I det reflekterar jag över hur mitt liv hade sett ut om mitt första sexuella möte hade skett hänsynsfullt, kärleksfullt, respektfullt, intimt och närvarande? Det kan du lyssna på här. “