ring eller skicka ett mejl

Charlotte Cronquist, Ståltrådsvägen 22, 168 68 Bromma

070 322 42 42 cronquist.charlotte@gmail.com

Coaching och sessioner, måndagar (nära Tekniska högskolan, Stockholm), torsdagar (Bromma)