Hur levande vill du vara? Hur kan sexualiteten bidra till mer liv i dig?

Charlotte varför talar du så ofta om sexualitet och livskraft?
–  Jag ser en direkt koppling mellan att ha tillgång till min sexualitet och hur levande jag känner mig. För mig är sex så mycket mer än ett fysiskt möte. Sexualiteten har också andliga dimensioner. Sexualiteten är något jag kommer att fortsätta att utforska, det finns ständigt mer att uppleva.


Sexualitet och andlighet är en skön kombo, menar Charlotte Cronquist. Vem vill inte möta de djupa aspekterna av livet och samtidigt njuta? Du kunde möta henne i ”Från Sverige till himlen” som sändes i SVT2 på senhösten 2014.

Möt Charlotte i en text om sexualitet och andlighet.
 Jag ser det gudomliga som något som finns inuti mig, jag behöver inte något utifrån för att komma i kontakt med det. 
Genom att försätta mig i andra medvetandetillstånd – genom andning, meditation eller sex, eller en kombination av dem, kommer jag i kontakt med det gudomliga i mig.
Jag kan uppleva att jag har sex med universum eller sex med gud, om du så vill. 
Det är en djup, innerlig känsla som är svår att sätta ord på.
Så här kändes det efter en kurs som handlade om kopplingen mellan andlighet och sexualitet:

Jag möter vibrationen i mig på ett nytt sätt. Jag känner hur energin pulserar genom mig, som om jag är ett stort glödande batteri. Jag rör mig inte medvetet. Min livsenergi tar mig med på en resa och jag vet inte vart den för mig. Jag följer mitt flöde, min puls, och det magiska är att ju mer sann och närvarande jag är desto mer vågar mina essentiella kvaliteter visa sig och desto mer kärlek möter mig. Så adderas det genom andras närvaro, av andras energi. Magi.
— Charlotte Cronquist

Genom att tillåta den sexuella energin att flöda genom mig – och det kan ske i dans, i andning, i meditation, i tantraövningar, i naturen, i sex – så tillåter jag mer av livet i mig. 
Sedan jag blev vän med min sexualitet och såg dess djupare kopplingar lever jag ett rikare liv – och ser också hur jag, genom att vara jag, kan bidra till att sprida den känslan vidare till andra.
Uttryckt på ett annat sätt tror jag att mitt liv handlar om att sprida kärlek. 
Det jag personligen behövde göra var att möta rädslan. Rädslan för att leva mitt liv, rädslan för att lyssna på min inre röst, rädslan för vad andra skulle tycka då.

De senaste 15 åren då jag, på ett personligt plan, brutit mark för kärleken, har jag märkt att det största sprängstoffet i detta kärleksarbete är kroppens uttryck för kärlek, närhet och intimitet. Att två eller flera kroppar möts i närvaro och älskar. Att tala om sexualiteten och den sexuella energin leder ibland till starka reaktioner .

Allt oftare finner jag andra som vandrar kärlekens väg , som också lägger märke till hur människor som ser att livsenergin föds i sexualiteten och som har egen erfarenhet av och har bevittnat hur de som bejakar den här energin också blir mer kärleksfulla mot sig själva, mot andra och mot självaste moder jord. 

Jag går så gärna in i de rum där rädslan har mindre plats – eller, i de fall den är där – tillåts att finnas och där såren som rädslan har skapat kan läkas, för att rädslan möts med kärlek. Rädslan som kan uttryckas som skuld, skam, chock, kränkningar, hån och liknande.
Jag befinner mig i rum där skuggorna får vara med, omfamnas och transformeras. 
Jag befinner mig i rum där det är okej att säga som det är, vara sig själv och, på egna villkor, utforska sina egna gränser. 
Jag befinner mig i rum där inga droger behövs, för att själva livsenergin och närvaron skapar så mycket kärlek.
Jag befinner mig i rum där närvaro, medvetenhet, respekt och tillit är viktiga. Där det går an att vara både sårbar och att ta för sig av livet.
I dessa rum ser jag människor med levande kroppar, med ögon som fått en ny lyster, människor som blir friskare, som vågar mer och som också vågar njuta av livet – med sex och allt.

 

Vill du komma mer i kontakt med din sexuella energi? 
De här
 meditationerna kan vara ett steg på vägen.